ข่าวฟุตบอล

ด้วยใจรักและภักดี “สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง” น้อมนำพระราชดำรัสมาพัฒนาวงการลูกหนัง

“บิ๊กอ๊อด” พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอน้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช รัชกาลที่ 9 มาใช้พัฒนาวงการกีฬาฟุตบอลของชาติ

ประมุขลูกหนังไทยเผยว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักกีฬา พระองค์ท่านมีพระราชประสงค์แสดงให้พสกนิกรเห็นว่ากีฬามีความสำคัญอย่างไร และให้อะไรบ้างกับชีวิต กับสังคม และกับประเทศชาติ คนเล่นกีฬาต้องมีอะไรที่แตกต่างจากคนไม่เล่นกีฬา

“มีพระราชดำรัสตอนหนึ่งที่พระองค์ท่านตรัสไว้ในวันนักกีฬาแห่งชาติ 16 ธันวาคม 2531 ซึ่งผมน้อมรับใส่เกล้าใส่กระหม่อมยึดถือมาใช้ในการพัฒนาวงการฟุตบอล และผมจะนำมาประดิษฐานที่สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ เพื่อให้คนรุ่นหลังได้เห็น”

“พระราชดำรัสตอนที่พระองค์ท่านตรัสว่า กีฬามีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับชีวิตของแต่ละคน และชีวิตของบ้านเมือง พระองค์ท่านมีพระราชประสงค์บอกพสกนิกรไทยว่า ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และมีความซื่อสัตย์ เป็นสิ่งสำคัญ”

“ถ้าประชาชนไทยเล่นกีฬา มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง หมายความว่าทรัพยากรของชาติแข็งแรง ย่อมทำให้ชาติเจริญก้าวหน้า และลดงบประมาณชาติในการดูแลรักษาความเจ็บไข้ได้ป่วย ผมเชื่อว่าพระราชดำรัสตอนนี้จะทันสมัยตลอดไป ไม่ว่าเมื่อไหร่ก็นำมาใช้ได้เสมอ”

“ผมอยากบอกกับชาวไทยว่าเรามีพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถ และผมภาคภูมิใจที่ได้เกิดในรัชกาลที่ 9 รวมถึงได้เป็นข้ารองพระบาท ซึ่งคิดว่าช่วงเวลาที่เหลือของชีวิตก็คงจะทำแต่ความดีเพื่อตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน” บิ๊กอ๊อดกล่าว

X