ข่าวฟุตบอล

ลักเซมเบิร์ก 1-3 ฝรั่งเศส

ไฮไลท์ฟุตบอล บอลโลก โซนยุโรป (World Cup Europe Zone)

ลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) 1-3 ฝรั่งเศส (France)