ข่าวฟุตบอล

น้อมนำมาปรับใช้ “สมศักดิ์ เทพสุทิน” ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงบริหารค้างคาวไฟ

สมศักดิ์ เทพสุทิน ประธานสโมสร “ค้างคาวไฟ”สุโขทัย เอฟซี ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช รัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และบริหารสโมสรเพื่อให้ก้าวไปสู่เป้าหมายอย่างยั่งยืน

หัวเรือใหญ่ “ค้างคาวไฟ” เปิดเผยว่า “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก พระองค์ทรงงานหนักเพื่อประชาชน และทรงมีคำสอนมากมาย โดยผมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันด้วย

“ซึ่งสิ่งที่ได้จากน้อมนำหลักปรัชญามาปรับใช้นั้น เราจะมีความพอประมาณ มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี และมีเหตุผลในการใช้จ่าย นอกจากนี้ ผมยังนำหลักการของคำว่าพอเพียงมาบริหารงานสโมสรฟุตบอลสุโขทัยอีกด้วย”

“โดยหลักการทั้ง 3 ข้อของคำว่าพอเพียง ได้แก่ พอประมาณ มีเหตุผล ภูมิคุ้มกัน ล้วนเป็นหลักที่ทำให้สุโขทัย เอฟซี เดินหน้าไปอย่างมีสมดุล ยั่งยืน การบริหารจัดการภายในสโมสรไม่เกินตัว ใช้งบประมาณที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า เราพยายามบริหารพัฒนาทรัพยากรและบุคลากรให้เกิดคุณภาพที่สุด”

“ขณะเดียวกัน การสร้างความยั่งยืนให้กับสโมสรในอนาคตนั้น เรานำการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆขึ้นมาเพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี โดยขณะนี้สโมสรสุโขทัยพยายามสร้างองค์ความรู้ของตนเองผ่านอะคาเดมี และความมีเหตุผลนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องนำมาใช้ในชีวิต ซึ่งรวมถึงการบริหารงานสโมสรแห่งนี้ให้ไปสู่ความสำเร็จ”

“หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางที่ผมชอบมาก ได้นำมาปรับใช้กับชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงาน เพราะปรัชญาดังกล่าวมีแง่มุมและหลักคิดทั้งการใช้งบประมาณที่มีอย่างคุ้มค่า การสร้างองค์ความรู้ การใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาช่วยเพิ่มคุณภาพของนักเตะ”

“ส่วนการมีเหตุผลนั้นคือพิจารณาเลือกใช้นักเตะที่มีความพร้อม มีคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อเกมกีฬา เพื่อนำไปสู่เป้าหมายความสำเร็จของทีม และเมื่อน้อมนำหลัก 3 ประการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้แล้ว สิ่งที่จะได้ตามมาในที่สุดคือความคุ้มค่าอย่างสมดุลและได้กำไร”

X